SERVEIS FINANCERS

T’oferim les millors solucions bancàries dissenyades per a cada necessitat al llarg de la vida de les startups, des dels primers mesos fins a la seva consolidació. A més, també disposem de serveis bancaris per a altres agents de l’ecosistema com acceleradores, fons d’inversió i business angels.

Indicador de risc aplicable a tots els comptes corrents

1/6

Aquest nombre és indicatiu del risc del producte. Així, 1/6 és indicatiu de menys risc i 6/6 és indicatiu de més risc.

Banco de Sabadell, S.A. es troba adherit al Fons Espanyol de Garantia de Dipòsits d’Entitats de Crèdit. La quantitat màxima garantida actualment pel fons esmentat és de 100.000 euros per dipositant.

ELS NOSTRES PRODUCTES

Productes especialitzats per startups i scaleups

Disposaràs d’un compte BStartup i el pack de serveis bancaris que s’adapta al creixement del teu negoci incloent els serveis més habituals que utilitzen les empreses en les etapes de creixement. A més t’oferim:

Avançada plataforma de pagaments: PAYCOMET

Posa’t a les mans d’experts en pagaments i negoci digital amb Paycomet*: l’avançada plataforma de pagaments de Banc Sabadell.

Finançament BStartup

Solucions financeres per fer créixer el teu negoci a curt, mitjà i llarg termini.

Targeta Màrqueting BStartup

Hem dissenyat la targeta Màrqueting BStartup per facilitar el pagament als proveïdors de màrqueting online. Simplifica els teus pagaments i evita els problemes amb els límits de les targetes convencionals, amb un límit personalitzat i adaptat a les necessitats de la teva empresa.

Crediglobal

Fes les operacions d’actiu més habituals per al finançament del circulant de la teva empresa dins d’un únic crèdit global.

BStartup Préstec IVA Media4Equity

Finança l’IVA de la teva inversió Media4Equity a 3 o 6 mesos amb condicions excel·lents.

Rent-Tech BStartup

Finança l’adquisició dels teus equips tecnològics adaptant-te al ritme de creixement del teu negoci. Una solució flexible que et permet finançar i mantenir actualitzats els teus equips altament tecnològics i també les eines de software.

RC BStartup Assegurança de Responsabilitat Civil

Una solució completa de protecció del teu negoci que incorpora cobertures en els principals factors de risc d’una empresa tecnològica. Gestiona en una única pòlissa les cobertures generals del teu negoci, així com les particulars d’una empresa de base tecnològica.**

Serveis per startups, scale ups
i fons VC

ricardo-l-2bCEHNTW324-unsplash 2

Bestreta de subvencions i emissió d’avals

A BStartup tenim acords amb els organismes oficials més actius, així com eines de gestió de liquiditat que poden sorgir en el desenvolupament d’un projecte finançat mitjançant un organisme públic.

ricardo-l-2bCEHNTW324-unsplash 3

Acompanyament en rondes d’inversió

A BStartup sabem que els processos d’ampliació del capital requereixen a les startups serveis bancaris específics, per això t’ajudem a gestionar aquests processos sense deixar d’atendre el negoci de la companyia.

ricardo-l-2bCEHNTW324-unsplash 3

Capital Call

Oferim als VC solucions de crèdit a curt termini per mantenir la liquiditat sense perdre oportunitats de inversió, mentre reben el capital dels partícips del fons.

ricardo-l-2bCEHNTW324-unsplash 3

Negocio internacional

Posem a la teva disposició l’experiencia de Banc Sabadell al mercat global per ajudar-te a desenvolupar la teva activitat a tot el món.
Així com les eines pero fer-ho: finançament internacional, cobraments i pagaments, crèdits documentaris i garanties, cobertures de divises***, guia de comerça exterior, vendre CIF i comprar FOB o consultoria internacional.
Per a les cobertures de divises, disposes dels documents de dades fonamentals per a l’inversor, l’objectiu dels quals és donar a conèixer de manera clara, senzilla i concisa les característiques del producte que pots contractar.

contact-cta

SEGUEIXES TENINT DUBTES?

Posa’t en contacte
amb nosaltres

Digues-nos el motiu de la teva consulta i un dels nostres advisors es posarà en contacte amb tu ben aviat

*PAYCOMET, S.L.U. (d’ara endavant, PAYCOMET), amb NIF B95842522, és una entitat de pagament espanyola constituïda a Bilbao, el 14 d’abril de 2016. Està autoritzada com a entitat de pagament pel Ministeri d’Economia i Competitivitat i subjecta a la supervisió del Banc d’Espanya i del Servei Executiu de la Comissió de Prevenció del Blanqueig de Capitals i Infraccions Monetàries. Consta degudament inscrita en el Registre Especial d’Entitats de Pagament del Banc d’Espanya amb el número 6874. El domicili social és al carrer Camino de Valladolid, 2, Local, 28250 Torrelodones, Madrid.

 

PAYCOMET salvaguarda els fons rebuts dels usuaris de serveis de pagament o a través d’un altre proveïdor de serveis de pagament de conformitat amb el procediment previst a l’article 21.1 a) del Reial decret llei de serveis de pagament. En concret, aquests fons no es barregen en cap moment amb els fons de cap persona física o jurídica que no sigui usuària de serveis de pagament en nom de la qual es disposa dels fons i, en cas que encara estiguin en possessió de PAYCOMET i encara no s’hagin lliurat al beneficiari al final del dia hàbil següent al dia en què es van rebre els fons, es dipositen en un compte bancari separat en una entitat de crèdit del qual n’és titular PAYCOMET, anomenada “saldos de clients”, en els termes establerts a l’article 16.2 del Reial decret 736/2019, de 20 de desembre, de règim jurídic dels serveis de pagament i de les entitats de pagament. Segons el que preveu l’article 21.1 a) del Reial decret llei de serveis de pagament, els usuaris de serveis de pagament com a titulars dels fons tenen dret de separació sobre aquest compte, de conformitat amb la normativa concursal, en benefici dels usuaris de serveis de pagament, pel que fa a possibles reclamacions d’altres creditors de PAYCOMET, en particular, en cas d’insolvència.

 

 

**RC BStartup és una assegurança d’AXA Seguros Generales, S.A. de Seguros y Reaseguros, amb CIF A60917978, inscrita en el R. M. de les Balears al foli 63, volum 2325, full PM-61041, inscripció 2a, i en el registre de la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions amb la clau núm. C-0723. El mediador de l’assegurança és BanSabadell Mediación, Operador de Banca-Seguros Vinculado del Grupo Banco de Sabadell, S.A., CIF A03424223, amb domicili a avda. Óscar Esplá, 37, 03007 Alacant. Inscrita en el R. M. d’Alacant i en el Registre Administratiu de Distribuïdors d’Assegurances i Reassegurances de la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions amb la clau núm. OV-0004. Pots consultar les entitats asseguradores amb les quals BanSabadell Mediación ha formalitzat un contracte d’agència d’assegurances al web www.bancsabadell.com/bsmediacion. Té subscrita una assegurança de responsabilitat civil d’acord amb el que es disposa en la normativa de distribució d’assegurances i reassegurances privades vigent en cada moment.

 

 

***Hi ha el risc de tipus de canvi, la possibilitat de patir pèrdues en les operacions per una variació en el tipus de canvi de les divises quan s’hagin realitzat en una divisa diferent de la del compte de liquidació de l’operació.

This site is registered on wpml.org as a development site.