BancSabadell
BancSabadell

Una necessitat,
un producte

Productes adequats a les necessitats dels emprenedors, amb condicions més avantatjoses i gestionats per oficines especialitzades amb circuit de riscos específic. Les empreses joves poden consultar amb el seu gestor els nostres productes. Alguns dels més rellevants són:

Compte Expansió Negocis

Un compte que vol donar resposta a les preguntes sobre el seu negoci.

  • Sense comissions
  • Finançament preferent
  • Targetes gratuïtes

ICO/ICF i altress línies
subvencionades per a
emprenedors

Línies de finançament preferent, subscrites amb organismes oficials, per tal de donar solució a qualsevol necessitat de finançament.

Préstecs
Emprenedor

Click & Sell
TPV Virtual

Solucions i facilitats perquè les empreses comencin a comercialitzar amb èxit els seus productes a través d’Internet.